Category Archives: Văn Hoá

Nhạc cụ dân tộc – giá trị văn hóa xưa và nay

nhạc cụ dân tộc

Trong chặng đường lịch sử dài của đất nước, nhạc cụ dân tộc dù không hiện hình nhưng lại có những ý nghĩa to lớn về các giá trị tinh thần. Nhạc cụ dân tộc xuất phát từ cuộc sống con người. Các nhạc cụ đầu tiên đều rất thô sơ và là những vật […]

error: Content is protected !!